Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
70 postów 1171 komentarzy

Konstruktywna alternatywa: RACJONALIZM

Redaktor1966 - Piotr Kołodyński - autor-redaktor: www.wolnyswiat.pl

Jedyny efekt tekstów o destrukcyjnych działaniach rządzących, to dalsze demoralizowanie, wypaczanie tego odbiorców, i zachęcanie do zabierania się za rządzenie uczniów-naśladowców...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak nie będzie się tych procederów opisywać, to także będzie źle... Więc kiedy będzie dobrze? - Wtedy, gdy wprowadzimy racjonalny ustrój, a m.in.:

 

PRAWO UNIWERSALNE/NADRZĘDNE (PUN) - OBOWIĄZUJĄCE ZAWSZE, WSZYSTKICH I WSZĘDZIE
Wszystko, a więc stan jednostek, sytuacja społeczeństw, stan środowiska, przyrody, zasobów/Natury musi być w coraz lepszym stanie. A więc unormowania prawne, zachowanie, postępowanie, działania muszą być uzasadnione wyłącznie logicznie, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etycznie, a więc i dalekowzrocznie, czyli jednocześnie odpowiedzialnie. Czyli nie wolno kierować się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, głosem większości, utopijnymi, w tym religijnymi dogmatami/wymysłami, ryzykować, narażać bez najwyższej konieczności i w stopniu absolutnie zasadnie niezbędnym A więc nie wolno dopuszczać do rozmnażania się ludzi o niekorzystnym, szkodliwym potencjale, do przerostu populacji, szkodzić, niszczyć, wypaczać, demoralizować, wynaturzać, zaśmiecać, zatruwać umysły, uszkadzać psychik; szkodzić zdrowiu; przyczyniać się do uszkadzania, niekorzystnych zmian w genach; obniżać potencjały; degenerować; pogrążać.
 
Każdy, kto łamie którąkolwiek część Prawa Uniwersalnego/Nadrzędnego (PUN)jest wyjęty z pod wszelkiego prawa, czyli także bez względu na zajmowane stanowisko, posiadanie immunitetu, unormowania międzynarodowe itp., i każdy ma nie tylko prawo, ale i obowiązek podjąć wszelkie współmierne, efektywne działania, celem zakończenia łamania PUN, a inni są zobowiązani do udzielenia wszelkiego potrzebnego wsparcia, pomocy. Za wskazanie łamiącego prawo PUN, za doprowadzenie do zakończenia łamania tego Prawa, udzielenie w tym celu wsparcia, pomocy należy się wysoka nagroda i honory. Łamanie prawa PUN jest zbrodnią przeciwko przyrodzie, ludzkości/Naturze i podlega jak najsurowszemu osądzeniu przez odpowiedni organ prawny.
 
Jak można wprowadzić racjonalny ustrój? - Jedynie radykalnie i w oparciu o b. wąską grupę ludzi (...)!
 
21.08.2012 r.
JAK MOŻNA ZAKOŃCZYĆ W JAKIMŚ POGRĄŻANYM KRAJU DESTRUKCYJNY REŻIM
Trzeba do tego podejść zgodnie z tzw. psychologią stada, tzn. motłochu, przepraszam, znów błąd: Narodu X, Ludu...
Taki destrukcyjny system można skutecznie obalić m.in. łącząc przewrót z uświadomieniem mas, merytorycznym wywołaniem do systemu, jego beneficjentów nienawiści, zyskując poparcie mas.
 
Poparcie mas można zyskać jedynie je przekupując, a ponieważ rozdawnictwo doprowadziłoby do katastrofy, a więc b. szybkiego zakończenia przewrotu, to w tym wypadku trzeba by było b. przekonująco tzw. masy okłamać w tym względzie.
 
Jak więc wyglądałoby to w praktyce:
1. Nieznani ludzie biorą w ustronne mse naczelnych destruktorów, i tam ich, wygrywając jednego przeciwko drugiemu, przesłuchują, i dzięki tym zeznaniom na przesłuchanie biorą następnych (pomocna w tym celu będzie zasada: nie ma prawdziwych zeznań, to nie ma wody, jedzenia i światła, są prawdziwe zeznania, to są komfortowe warunki pobytu. Ogłasza się także wśród nich konkurs na świadków koronnych, którymi zostają ci, którzy złożą najszybciej najważniejsze i najpełniej zeznania. Wszystkie zeznania się nagrywa i upublicznia, w tym dzięki, w ten czy inny sposób, przymuszonym do rzetelności stacjom telewizyjnym, radiowym. Resztę czeka to, co im się należy).
 
2. Część grupy się poświęca i obiecuje tzw. masom wszystko to, czego bezmyślne ludzkie bydło oczekuje.
 
3. Nowe władze się uprawomocniają.
 
4. Wówczas dochodzi do „poważnego konfliktu” w łonie nowych władz - pozostała część grupy się od tego, co ci pierwsi naobiecywali odżegnuje, wykazuje tego nierealność, katastrofalne skutki, gdyby to wprowadzić, i ich niby, za oszukanie mas, surowo każe.
 
5. Przedstawia się zmęczonym, wyczerpanym nerwowo, wypalonym od przeżyć masom realia: środowiskowe, ekologiczne, ekonomiczne, gospodarcze, zdrowotne, społeczne, gatunkowe, w tym że dotychczasowe gospodarki konsumpcyjne opierały się na dotacjach/pożyczkach/długach, że absolutnie nie ma możliwości tego kontynuowania.
 
--------------------------------
Problem w tym, że nie można skompletować nawet tak wąskiej grupy ludzi w blisko 40 mln narodzie...
 
PS
Poleganie w konstruktywizmie na masach jest nierealne, gdyż masy poprą - a trzeba jeszcze ich w tym celu - jak zawsze - przekupić - jedynie inną wersję destrukcji! No, ale załóżmy, że nakłoniliśmy masy do poparcia pozytywnych zmian, to i tak na każdym etapie przygotowań, działań, masy także można przekupić czy w inny sposób odwieźć od konstruktywizmu, co uczynią destruktorzy, którzy od zarania dziejów ludzkości tym się zajmują, na tym się doskonale znają i nie mają żadnych hamulców, i mają do tego ogromne zaplecze w postaci psychicznego stanu, umysłowego poziomu mas..., w tym tej ich części, która stanowi tzw. resorty siłowe, które również są przekupywane (...)!
 
Przykładowo:
www.o2.pl / www.hotmoney.pl | Piątek, 15.06.2012
ŻOŁNIERZE I POLICJANCI DOSTANĄ PODWYŻKI
Zgodnie z obietnicami premiera, wszyscy funkcjonariusze policji i żołnierze zawodowi od lipca dostaną 300-złotowe podwyżki.
Wyższe płace gwarantuje rozporządzenie podpisane zarówno przez szefa Ministerstwa Obrony Narodowej, jak również Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Ale co ze strażakami, funkcjonariuszami BOR, Straży Granicznej czy Służby Więziennej?
Oni także mogą liczyć na podwyżki w tym roku, ale jest jeden warunek - do końca września nie mogą zostać wykorzystane pieniądze z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Krzysztof Zacharuk
krzysztof.zacharuk@hotmoney.pl
 
PRAWIE MILIARD ZŁOTYCH OD PAŃSTWA DLA FIRM OCHRONIARSKICH
Rząd zaakceptował wielomilionową pomoc publiczną przyznaną firmom detektywistycznym i ochroniarskim - dowiedziała się Informacyjna Agencja Radiowa - podaje mambiznes.pl.
O tym, że ci przedsiębiorcy są w czołówce beneficjentów państwowego wsparcia informowaliśmy już wcześniej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że rząd przyjął raport o pomocy publicznej za 2011 rok.
Wartość wsparcia dla firm wyniosła w 2011 roku prawie 21,5 mld zł. Największe dotacje dostały branże energetyczno-ciepłownicza oraz gospodarki odpadami. Trzeci sektor, któremu państwo najbardziej pomogło to firmy zajmujące się działalnością detektywistyczną i ochroniarską. Trafiło do nich ponad 811 milionów złotych. To więcej niż dostała na przykład branża samochodowa, której przyznano blisko 576 milionów złotych.
//mambiznes.pl/artykuly/czytaj/id/5297
 
 
[A przekupywani są także m.in. posłowie, urzędnicy, w tym tworzonymi dla nich stanowiskami, właściciele i pracownicy mediów, w tym opłatami za prorządowe materiały, emisję tzw. spotów, emisję reklam, rolnicy, górnicy... – red.]
 
 
 
Czym byśmy się różnili od ludzkiego bydła, gdybyśmy mu ulegaliw realizacji utopii, zajmowaniu się destrukcją, w tym zagładą/samozagładą...; mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek do ochrony życia, w tym samoobrony, nie tylko do ochrony zdrowia, w tym psychiki, umysłu, w tym intelektu, ale także do pozytywnego rozwoju i do zapewnienia takich perspektyw!!! Jesteśmy jedynie zobowiązani do tego całościowego przedstawienia, wykazania, ale bez czekania na zrozumienie (bo w większości przypadków ono nie nastąpi; konstruktywizm wzbudzi sprzeciw anormalnych, w tym obłąkanych, w stanie, w tym proreligijnego, zombie, psychicznie upośledzonych, intelektualnie niedorozwiniętych, debilnych, psychopatycznych; zdemoralizowanych, wypaczonych, wynaturzonych, etycznie upośledzonych; destrukcyjnych, w tym autodestrukcyjnych osobników).
 
------------------------------

//www.racjonalnyrzad.pl/

KOMENTARZE

 • ... oto jest pytanie ...
  "Jak nie będzie się tych procederów opisywać, to także będzie źle... Więc kiedy będzie dobrze?"

  ---> Sądzę, że wszelkie rozwiązania - byle racjonalne - należy brać pod uwagę.
  Bo i nie tyle jest ważne, czy się z kimś zgadzamy czy nie, ale czy potrafimy uzasadnić swoje stanowiska, swoje poglądy ...

  Pozdrawiam
 • @1normalnyczlowiek 22:26:32
  PRAWO NADRZĘDNE – jest to prawo ponad wszystkie inne, które w razie potrzeby podporządkowuje się, w dalszym etapie, temu PIERWSZEMU!; jest to kierowanie się Najwyższe Dobrem; działanie dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, dalekowzroczne, mające na celu RZECZYWISTE dobro WARTOŚCIOWYCH, a więc z punku widzenia NORMALNEGO społeczeństwa, biorąc pod uwagę stan środowiska, zasobów, możliwości ekosystemów, ISTNIEŃ, w tym naszych potomków; a więc jest to dbanie o jak najwyższą jakość m.in. naszego gatunku, o środowisko, o zasoby, o przyrodę.

  GŁOS NADRZĘDNY – jest to głos osoby wybitnej, a więc dogłębnie, czyli rzeczywiście, etycznej, dalekowzrocznej, podejmującej decyzje po całościowej analizie, takim wnioskowaniu. Taki głos można podważyć wyłącznie merytorycznie (wówczas taka osoba traci status osoby wybitnej)!


  Ja zajmuję się opisywaniem rzeczywistości, większość innych przedstawia o niej, wpojone, naśladowane, aprobowane, aktualne/jedynie słuszne, wyobrażenie, jej interpretację (osoby nie myślące, a więc nierozumiejące, nie wnioskujące, nie posługują się rozumem, a więc nie opierają się w ocenach na analizie, czyli logicznym wnioskowaniu, faktach, rzeczywistości, tylko na wizerunku, deklaracjach, obiegowych ocenach, kierują emocjami, głosem większości, naśladownictwem (instynktem stadnym))...

  RACJONALIZM – jest to logiczne, rozumowe analizowanie danych (przyjmowanie do wiadomości i wykorzystywanie wyników badań, doświadczeń), dedukowanie, wyciąganie wniosków, rozsądne, przemyślane postępowanie; to chłodna, na ludzką miarę, logika (często inspirowana intuicją – wyćwiczonego w wyciąganiu trafnych wniosków umysłu)(a więc wolna od absurdalnych dogmatów, uprzedzeń, stadnych presji); dogłębna, dalekowzroczna (stąd dla pozostałych niezrozumiała, niepojęta...) etyka mająca na celu w maksymalnie szerokim aspekcie, a więc obejmującym całą przestrzeń i w dalekiej perspektywie czasowej, dobro wszelkich istnień (z zachowaniem rozsądku).
  Jest to więc też zdolność do wyprowadzania w sposób obiektywny, niezależny, czyli rzeczywistej (ponad emocjonalnej, kulturowej itp.), hierarchii ważności, wartości, i konsekwentne do tego postępowanie.
  --------------------------------------------------------------------------
  KILKA, Z SETEK, PRZYKŁADÓW, CO TRZEBA ZREALIZOWAĆ
  http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/85585,kilka-z-setek-przykladow-co-trzeba-zrealizowac | 12.01.2013
 • @1normalnyczlowiek 22:26:32
  "Bo i nie tyle jest ważne, czy się z kimś zgadzamy czy nie, ale czy potrafimy uzasadnić swoje stanowiska, swoje poglądy...".

  Można mieć i mam NIEPODWAŻALNE argumenty, propozycje, projekty lecz niestety problem polega na tym, że większość nie przyjmuje ich do wiadomości.dochodzi do wyparcia takich treści, wniosków z nich wynikających, a rządzący w ogóle się takimi argumentami, propozycjami, projektami nie przejmują, nie interesują i są, cokolwiek czynią, bezkarni...

  TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII/ZBRODNIE PRZECIWKO NAM I NASTĘPNYM POKOLENIOM, NATURZE; ŻYCIU NA ZIEMI (a jedną z nich jest - w skutkach - przeludnienie)!!! (skrót)
  http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/30988,to-tylko-realizacja-utopii-zbrodnie-przeciwko-nam-i-nastepnym-pokoleniom-naturze-zyciu-na-ziemi-a-jedna-z-nich-jest-w-skutkach-przeludnienie-skrot | 23.10.2011


  Jeśli zechcą P. obiektywnie ocenić RZECZYWISTOŚĆ, to nie ma mse ratowanie (tylko pod takim pretekstem robi się biznes, karierę/jak by z tego nie było szmalu, to by to nazywano i traktowano zupełnie inaczej...), tylko, m.in. dzięki nazywaniu spraw na odwrót, niszczenie, zgładzanie życia, czego elementem jest m.in. degenerowanie, przeludnienie gatunku ludzkiego!!!
  EUTANAZJA, EUGENIKA
  Czy wychodzi i może wyjść coś dobrego z podporządkowywania się osobom niezdolnym do całościowego myślenia, analizowania, wnioskowania, w tym do przewidywania, wyciągania ciągu przyczynowo-skutkowego, ustalenia właściwej hierarchii ważności, wartości, a kierujących się emocjami, naśladownictwem, instynktem stadnym, utopijnymi, w tym religijnymi dogmatami, osobników debilnych, obłąkanych, anormalnych, psychopatycznych...!
  JAK NIE BĘDZIE PRZYCZYN CHORÓB, NIENORMALNOŚCI, ZŁA, TO NIE BĘDZIE I SKUTKÓW...!
  Jacy ludzie przyczyniają się, bezpośrednio, pośrednio, do plag, nieszczęść, katastrof, cierpień, tragedii, potworności, strat, zagłady, itp., itd… Więc jak ich płodzenie, rodzenie, utrzymywanie przy życiu może być dobre, a temu zapobieganie, ich usuwanie złe...
  http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/77255,ratowanie-zyciaaa-w-imie-dobraaa-eutanazja-eugenika | 18.10.2012
 • @Redaktor1966 23:15:27
  "... a rządzący w ogóle się takimi argumentami, propozycjami, projektami nie przejmują, nie interesują i są, cokolwiek czynią, bezkarni... ...'

  ---> Nie wiem, czy zauważyłeś, dlaczego tak się odcinają od tego?
  Bo i sam popatrz do czego ich namawiasz ... I teraz ... Jeśli oni oficjalnie przyjęliby taką taktykę, to natychmiast straciliby poparcie, władze i wpływy. A oni wolą to o czym mówisz, robić po cichu ...
  Wyobrażasz sobie, jaki wybuchłby skandal, gdyby wyszło na jaw, że któreś organy władzy stosują selekcję ludzi??? A ich "program" "medyczny" i tak niewiele odbiega od masowej eutanazji ...
 • @night rat 01:37:10
  "zauważ, że to już działa ..."

  ---> Oczywiście, że zauważyłem ... Nie sposób przegapić, skoro to "widać słychać i czuć".
 • W oprciu o głos mas, większości, w tym w demokracji,
  nie tylko nie można postępować sensownie, ale wyłącznie destrukcyjnie (...)!

  Rzeczywistość np. z filmu Resident Evil jest powszechna, codzienna i w dodatku ma mse jeszcze w wielu innych postaciach, bo oprócz zarażania wirusami, bakteriami, pasożytami, to ludzkie zombie zarażają jeszcze truciem się nikotyną, alkoholem, narkotykami, szkodliwym odżywianiem, tzw. lekami, zboczeniami, uzależnieniem od przekazu z radia, telewizji, wiarą w przekaz radiowy, telewizyjny, w polityków, partie, utopie, np. polityczne, ekonomiczne, religijne, prodegeneracyjne, m.in. by się wszyscy rozmnażali, by się wszyscy pogrążali (a wg nich jest coraz gorzej dlatego, że w zbyt małym stopniu się je realizuje...)...

  »Oni«, to jest tylko kilkanaście-kilkadziesiąt kamyczków, tyle tylko, że znajdujących się na samej górze, stąd wystarczy że drgną, a setki kamieni znajdujących się niżej przekaże to kolejnym tysiącom – tak powstaje efekt lawiny. Wystarczy jednak, by pierwszy pierścień kamieni ani drgnął, a reszta także ani drgnie. Albo unieruchomić kamienie na samej górze, a następnie ustawić tam takie „kamienie”, które nam odpowiadają. Więc nim wyżej zadziałamy, tym mniej


  Ludzie powszechnie zajmują się, w dodatku wszechstronnie, szkodzeniem: sobie i innym...!
  A tego wersji, kombinacji, pretekstów, wytłumaczeń, „słuszności, racji”, w tym pod pretekstem czynienia dobra, jest bez liku...
  Tego pierwotnymi nauczycielami/rozpowszechniaczami są oczywiście psychopaci, debile, którzy, bezpośrednio, pośrednio, demoralizują, wypaczają, wynaturzają także pozostałych ludzi...!
  Więc psychopaci i debile nie są odpowiednim towarzystwem dla normalnych ludzi, w tym: w przedszkolach, na tzw. podwórkach, w szkołach, w msh zamieszkania, pracy, wypoczynku, rozrywki, na ulicach, w środkach transportu, itp., itd.! Takie osobniki nie mogą także pełnić stanowisk kierowniczych, podejmować decyzji wpływających na innych! Więc trzeba ich wyselekcjonować, uniemożliwić im rozmnażanie się i oddzielić od reszty społeczeństwa, by takich osobników nie przybywało, by nie szkodzili!

  Przeogromna większość ludzi nie potrafi podjąć właściwych decyzji nawet odnośnie własnego życia, bo niewiele rozumieją, są wstanie i mogą zrozumieć, kierują się naśladownictwem, instynktem stadnym, emocjami, więc poprą dowolne absurdy, ulegną dowolnej destrukcji (czego objawem jest m.in. trucie się fizyczne, umysłowe; degenerowanie; pogrążanie, wybieranie, słuchanie destruktorów, z analogicznymi konsekwencjami), a mimo to wprowadza się, kontynuuje i opiewa demokrację, mimo, iż z góry wiadomo, że jakakolwiek jej forma*, skuteczność przyniesie i przynosi, większe bądź mniejsze, lawiny problemów, strat, itp.!

  *Ani bezpośrednia ani pośrednia – poprzez wybranych przez większość przedstawicieli. A odpowiednich nie potrafią wyłonić, nie chcą wesprzeć, wybrać, i jeszcze są im przeciwni... A nieodpowiednim nie potrafią wyznaczyć ani właściwych celów do osiągania, ani wskazać sposobów, środków, rozwiązań do ich realizacji, ani właściwie ich oceniać, ani skutecznie kontrolować, ani wymóc tego realizację...

  Ludzie potrzebują:
  - zaspokajać potrzeby, a nie pracować, a korzystnie, w tym taniej, jest, by nic nie robili, niż szkodliwą pracą powodowali szkody, przyczyniali się do długów, strat!
  - dostarczać organizmowi wartościowe substancje odżywcze, a najefektywniej, w tym najtaniej jest odżywiać się w publicznych msh posiłków opłacanych z podatków, a nie samemu wszystko organizować!
  - się przemieszczać, a najefektywniejszym, w tym najtańszym, najmniej szkodliwym sposobem przemieszczania się jest opłacany z podatków transport zbiorowy, a nie szkodliwe, nieefektywne, drogie, niebezpieczne przemieszczanie się indywidualnymi pojazdami!
  - inwestować w przynajmniej potencjalnie wartościowych ludzi, a nie wydawać pieniądze, przeznaczać środki na to, by tych, którzy będą to pobierać było jak najwięcej i byli utrzymywani jak najdłużej!; być zdrowi, normalni, inteligentni, urodziwi; czuć się i być bezpieczni, a zatem, by tylko takich ludzi płodzić, rodzić, pozostawiać przy życiu (proszę wziąć także pod uwagę to, że ludzi jest, biorąc pod uwagę możliwości Natury/ilość zasobów, w tym przestrzeni życiowej, za dużo co najmniej o 90%!)!; żyć w normalnych warunkach!
  - by odbiór przekazu przynosił im korzyści, a nie szkody, bo np. ktoś takie emisje opłacił z pieniędzy tych ludzi, kiedy coś od niego kupili!
  - by rządzeniem zajmowali się ci, którzy są do tego predysponowani, a nie wybierani na podstawie medialnych spektakli, koneksji, itp./by decyzje rządzących były korzystne, a więc całościowo przemyślane, przeanalizowane, dogłębnie, a więc rzeczywiście, etyczne, w tym dalekowzroczne, i by to było wykazane, a nie, by kierowali się emocjami, egoizmem, swoimi interesami, postępowali bezmyślne, w tym krótkowzroczne/nieodpowiedzialnie/szkodliwie!; czuć się i być bezpieczni; żyć w normalnych warunkach!
  Itp., itd.!

  --------------------------------
  Więcej:
  ZA CO POSTAWIĆ TZW. POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
  http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=14

  Nim projekt jest bardziej racjonalny...
  http://www.wolnyswiat.pl/20h5.html

  No dobrze, ale co dalej Panie Piotrze?
  http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=20

  TO TYLKO... REALIZACJA UTOPII/ZBRODNIE PRZECIWKO NAM I NASTĘPNYM POKOLENIOM, NATURZE; ŻYCIU NA ZIEMI (a jedną z nich jest - w skutkach - przeludnienie)!!! (skrót)
  http://racjonalizm.nowyekran.pl/post/30988,to-tylko-realizacja-utopii-zbrodnie-przeciwko-nam-i-nastepnym-pokoleniom-naturze-zyciu-na-ziemi-a-jedna-z-nich-jest-w-skutkach-przeludnienie-skrot | 23.10.2011

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31