Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
70 postów 1169 komentarzy

Konstruktywna alternatywa: RACJONALIZM

Redaktor1966 - Piotr Kołodyński - autor-redaktor: www.wolnyswiat.pl

LISTA PARAJĄCYCH SIĘ TZW. POLITYKĄ W POLSCE LUDZI NIEKOMPETENTNYCH, SZKODLIWYCH, DESTRUKTORÓW, ZDRAJCÓW

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Proszę o wyłącznie merytoryczne wpisy: kto, kiedy, jak, cytaty, linki, dowody, itp.

 

ZA CO POSTAWIĆ POLITYKÓW PRZED SĄDEM, TRYBUNAŁEM
 
 
 
 
21.08.2012 r.
JAK MOŻNA ZAKOŃCZYĆ W JAKIMŚ POGRĄŻANYM KRAJU DESTRUKCYJNY REŻIM
Trzeba do tego podejść zgodnie z tzw. psychologią stada, tzn. motłochu, przepraszam, znów błąd: Narodu X, Ludu...
Taki destrukcyjny system można skutecznie obalić m.in. łącząc przewrót z uświadomieniem mas, merytorycznym wywołaniem do systemu, jego beneficjentów nienawiści, zyskując poparcie mas.
 
Poparcie mas można zyskać jedynie je przekupując, a ponieważ rozdawnictwo doprowadziłoby do katastrofy, a więc b. szybkiego zakończenia przewrotu, to w tym wypadku trzeba by było b. przekonująco tzw. masy okłamać w tym względzie.
 
Jak więc wyglądałoby to w praktyce:
1. Nieznani ludzie biorą w ustronne mse naczelnych destruktorów, i tam ich, wygrywając jednego przeciwko drugiemu, przesłuchują, i dzięki tym zeznaniom na przesłuchanie biorą następnych (pomocna w tym celu będzie zasada: nie ma prawdziwych zeznań, to nie ma wody, jedzenia i światła, są prawdziwe zeznania, to są komfortowe warunki pobytu. Ogłasza się także wśród nich konkurs na świadków koronnych, którymi zostają ci, którzy złożą najszybciej najważniejsze i najpełniej zeznania. Wszystkie zeznania się nagrywa i upublicznia, w tym dzięki, w ten czy inny sposób, przymuszonym do rzetelności stacjom telewizyjnym, radiowym. Resztę czeka to, co im się należy).
 
2. Część grupy się poświęca i obiecuje tzw. masom wszystko to, czego bezmyślne ludzkie bydło oczekuje.
 
3. Nowe władze się uprawomocniają.
 
4. Wówczas dochodzi do „poważnego konfliktu” w łonie nowych władz - pozostała część grupy się od tego, co ci pierwsi naobiecywali odżegnuje, wykazuje tego nierealność, katastrofalne skutki, gdyby to wprowadzić, i ich niby, za oszukanie mas, surowo każe.
 
5. Przedstawia się zmęczonym, wyczerpanym nerwowo, wypalonym od przeżyć masom realia: środowiskowe, ekologiczne, ekonomiczne, gospodarcze, zdrowotne, społeczne, gatunkowe, w tym że dotychczasowe gospodarki konsumpcyjne opierały się na dotacjach/pożyczkach/długach, że absolutnie nie ma możliwości tego kontynuowania.
 
 
 
 
WPROWADZENIE RACJONALNEGO USTROJU (3 x 0...)
 
CO ZROBIĆ, BY BYŁO NORMALNIE, DOBRZE
Pozytywna inwestycja przyniesie pozytywne efekty, a negatywna negatywne (jakie mamy efekty, takich dokonano inwestycji...).
 
----------------------------------------------------------------------------

Portal Racjonalnego Rządu Ludowego Polski http://www.racjonalnyrzad.pl/ 

 

KOMENTARZE

 • Ustawa o nasiennictwie, wdrażanie GMO:
  Najważniejsze zagrożenia:

  - zagrożenie ekonomiczne (patenty) związane z produkcją żywności oraz nabywanie praw patentowych poprzez skażenie środowiska..
  - zagrożenia skażeniem ekologicznym, którego skutków nie da się przewidzieć a dostępne wnioski wysunięte z dotychczasowych analiz wskazują, że skażenie to jest trwałe i nieodwracalne.
  - zagrożenie skutkami zdrowotnymi dla każdego człowieka z wielkim podkreśleniem kobiet w ciąży i dzieci.

  Prawo:

  Art. 181 kodeksu karnego mówi:

  § 1 Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  § 2 Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  § 3 Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

  Art. 23. k.c. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie … ,pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

  Każdy ma prawo do życia w bezpiecznym, nieskażonym środowisku.

  Art. 24. § 1. k.c. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

  W związku z Art. 5 k.c.

  Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

  Art. 39. Konstytucji:

  Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

  Uświadamiając sobie znaczenie przytoczonych faktów i zapisów prawnych, należy jednoznacznie stwierdzić, że większa część społeczeństwa jest obecnie poddawana eksperymentowi uwalniania żywej technologii genetycznej do środowiska i od lat poddawana eksperymentowi spożywania żywności pochodzącej z organizmów modyfikowanych genetycznie:

  - bez wyjaśnienia, o co w tym chodzi,
  - bez wyjaśnienia, jakie mogą być zagrożenia i konsekwencje,
  - bez świadomego wyboru obywateli,
  - i bez jakiejkolwiek wiedzy o istnieniu GMO u 66% obywateli Polski. [8]

  W związku z powyższym, wprowadzanie na rynek technologii GMO jest jawnym łamaniem praw człowieka, Konstytucji RP, Kodeksu Karnego, Kodeksu Cywilnego oraz wielu praw międzynarodowych.

  Jednocześnie należy oznajmić, iż osoby propagujące przeprowadzenie eksperymentu na tak wielką skalę i w sposób niekontrolowany, nawołują do popełnienia przestępstwa związanego z przeprowadzeniem eksperymentu naukowego, bez wiedzy osób, na których eksperyment ma zostać przeprowadzony.

  http://maciejka.nowyekran.pl/post/59396,eksperyment-naukowy-kryptonim-gmo

  http://pluszak.nowyekran.pl/post/22339,obywatelskie-zadanie-wstrzymania-glosowania-w-sprawie-ustawy-o-nasiennictwie

  Złożyłem zeznania w tej sprawie.
 • @lju 22:57:17
  W rzeczywistości każdy musi to zrobić sam..
 • @Maciej Ka 13:21:23
  "W rzeczywistości każdy musi to zrobić sam."
  Właśnie! Czego jestem przykładem (jednocześnie cały czas zarobkowo pracując, po dzień dzisiejszy zresztą, jako obwoźny, z wózka, sprzedawca warzyw i owoców...): Piotr Kołodyński - autor/redaktor:
  - www.wolnyswiat.pl
  Np.:
  ULOTKI W HTML (obszerniejsze; znaczna część materiałów znajduje się wyłącznie TUTAJ)
  http://www.wolnyswiat.pl/15.html
  W tym m.in.:
  RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl )(cz. 1)
  http://www.wolnyswiat.pl/11h5.html

  RACJONALNE MYŚLI, ANALIZY, WNIOSKI (kompentium mojego pisma www.wolnyswiat.pl )(cz. 2)
  http://www.wolnyswiat.pl/11ah5.html


  - www.racjonalnyrzad.pl
  Np.:
  WPROWADZENIE RACJONALNEGO USTROJU
  http://www.racjonalnyrzad.pl/forum/viewforum.php?f=1&sid=9a6952848b9b38b6379ae423c9d6cf87


  - www.pzepr.pl
  Np.:
  PROPOZYCJE
  http://www.pzepr.pl/forum/viewforum.php?f=7&sid=9c0a013ee421c55d011b7be0b06f6d9c

  A musiałem się rozwijać nie tylko samodzielnie, ale jeszcze otoczony osobnikami nierozumnymi, debilnymi, destrukcyjnymi, psychopatycznymi, faszerowany zewsząd medialnym ścierwem, gnojem, którym musiałem ostro nurkować, by coś wartościowego wyselekcjonować, a z tego jeszcze wyłowić!
  Teraz podaję wszystko na tacy: wystarczy tylko chcieć > klikać > czytać > rozumieć > doskonalić się > osiągać coraz większe możliwości umysłowe > wyższy poziom świadomości > konstruktywnie działać > osiągać pozytywne cele. A co robi "bezmyślne bydło": wypróżnia się pod moimi tekstami, by szkodzić, ignoruje wartościowe materiały/możliwości, jest bierne, destrukcyjne, faszeruje się medialną sieczką, nurza się w takim gnoju, a osoby konstruktywne destrukcyjnie krytykuje i na wszystko, wszystkich narzeka, i ma jeszcze mnóstwo wymówek, usprawiedliwień swojej postawy, a wielu jeszcze uważa, że ma rację, że są odpowiednim przykładem...
 • @Maciej Ka 21:58:25
  Kolejny materiał tego autora w temacie:
  http://maciejka.nowyekran.pl/post/74606,stanowisko-koalicji-polska-wolna-od-gmo-w-sprawie-uprawy-roslin-gmo-na-terenie-polski | 20.09.2012
  STANOWISKO Koalicji „POLSKA WOLNA OD GMO” w sprawie uprawy roślin GMO na terenie Polski
 • PS
  TYLKO TELEWIZOR PRAWDĘ CI POWIE!!!
  Słuchajta ludziska!
  Mondre ji łodpowiednie ludzie so pokazywane w telewizorze – tylko łone potrafiom mondrze rzondzić! No! A co jejich nie pokazujom, to łone musom być gupie, złe! Bo jakby łone nie byli gupie, złe, to by łone byli w telewizorze! No! I dodam jeszczek, że łone nie nazywają mnie głupim bydłem, tylko mniek szanują, bo mówiom, że my som mondre i prawdziwe Polaki, że na nich głosujemy, i ło mnie siem martwiom, bo ciąglek mowiom, że chcom, co byk wszyćkim Polakom żyło się lepiej (nawet pradziadek, a potem dziadek, a po nim łojciec też czekali, co byk wreszciek było dobrze, no to jo i moje dzieci, wnuki, prawnuki tyz bendziem czekali, aż wreszciek bendzie dobrze! Tak to już nasza Polaków tradycja i basta!). Dlatego ja zawszek glosujem na tych ludzisk, co łone som w telewizorze! Ło!
 • @Maciej Ka 21:58:25
  W świetle prawa, sprawa dopuszczenia GMO, to zbrodnia przeciwko ludzkości
  http://maciejka.nowyekran.pl/post/74420,w-swietle-prawa-sprawa-dopuszczenia-gmo-to-zbrodnia-przeciwko-ludzkosci | 23.09.2012
 • @Maciej Ka 21:58:25
  W ZWIĄZKU Z SZOKUJĄCYMI WYNIKAMI BADAŃ NA SZCZURACH KARMIONYCH ZIARNEM GMO: José Bové (eurodeputowany partii zielonych z Francji) wezwał Komisję Europejską do zawieszenia zezwolenia na uprawę kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora na terenie Unii Europejskiej
  http://maciejka.nowyekran.pl/post/74932,w-zwiazku-z-szokujacymi-wynikami-badan-na-szczurach-karmionych-ziarnem-gmo-jos-bov-eurodeputowany-partii-zielonych-z-francji-wezwal-komisje-europejska-do-zawieszenia-zezwolenia-na-uprawe-kukurydzy-mon810-i-ziemniaka-amflora-na-terenie-unii-europejski | 24.09.2012
 • @Maciej Ka 21:58:25
  http://maciejka.nowyekran.pl/post/74977,do-wszystkich-polakow-prezydenta-komorowskiego-premiera-donalda-tuska-bylych-ministrow-rolnictwa-oraz-politykow-ktorzy-glosowali-na-tak-podczas-wdrazania-wszelakich-ustaw-zwiazanych-z-gmo | 25.09.2012 05:09
  Do wszystkich Polaków, Prezydenta Komorowskiego, Premiera Donalda Tuska, byłych ministrów rolnictwa oraz polityków, którzy głosowali na TAK podczas wdrażania wszelakich ustaw związanych z GMO.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30